Середа, 26.09.2018, 11:19
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Хорольського навчально - виховного комплексу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Погода
Корисні посилання
Корисні посилання
Корисні посилання

Методична робота

Методичні рекомендації

щодо оформлення методичних розробок

         Авторська (методична) розробка – це власна методична розробка розділів і тем шкільного компоненту змісту освіти, ефективних форм і методів навчання і апробована на шкільному чи районному (міському) рівні.

    Авторська (методична) розробка може подаватися на розгляд фаховим комісіям до Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А-5, шрифт 14 Times New Roman).

        Методична розробка повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш, зміст, вступ (передмова), основний текст, список використаної літератури, додатки (за наявності).

І. Титульний аркуш і зворот титульного аркуша – це перший аркуш методичної розробки.

На титульному аркуші вказують:

 • відповідне управління освіти;
 • офіційна назва навчального закладу;
 • ініціали, прізвище автора чи колективу авторів;
 • назва роботи;
 • населений пункт;
 • рік видання.

На звороті титульного аркуша розміщують (у верхньому лівому куті):

1.

 • фото автора;
 • ПІБ автора;
 • посада;
 • основне місце роботи;
 • стаж за фахом

2. Анотація (авторська або фахова) – це коротка характеристика методичної розробки щодо її призначення, змісту, форми та інших особливостей. В анотації має бути зазначено коло читачів, на яких вона розрахована.

3. Рецензенти (ПІБ, посада) – не менше 2 осіб ( директор або заступник директора НЗ, методист ММК (РМК)).

4. Найменування організації, що рекомендувала видання до друку.

ІІ. Зміст – це покажчик заголовків авторської розробки (друкується на 2-ому аркуші методичної розробки).

ІІІ. Вступ – це розділ основного тексту, у якому викладено мету та галузь застосування, проблеми,  що існують у даній галузі.

ІV. Основний текст – це дидактично й методично опрацьований і систематизований автором теоретичний матеріал, що відповідає навчальній меті.

V. Список використаної літератури – (оформляється згідно з вимогами Державних стандартів, наведених в Бюлетні ВАК України, №3, 2008р. (форма 23, с.9-13)

VI. Додатки

У додатках можуть бути  розміщені: конспекти занять, сценарії виховних заходів, таблиці, фото        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних  предметів  в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2014/2015 навчальному році

Читати далі...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Від творчого директора -

                         через творчого вчителя -

                                                      до творчого учня

 

  Читати далі ...
   


Відомості

про членів методичних об'єднань

Хорольського навчально-виховного комплексу

у 2013-2014 навчальному році

 


Читати далі...

 


 

ПЛАН

РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ  

 

ПО  РОБОТІ НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

ХОРОЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

«ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, МЕТОДІВ І ФОРМ ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ  ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ»

 

Творча група по роботі над проектом:

Дігтяр Н.Г. – директор навчального закладу, голова науково-методичної ради Хорольського навчально-виховного комплексу.

Бондаренко С.П., Гавриш Ю.В. – заступники директора з навчально-виховної роботи.

Левіна О.С. – педагог-організатор.

Керівники науково-методичних кафедр навчального закладу: предметів суспільно-гуманітарного циклу Кіріяченко І.І.), природничо-математичного циклу (Ігнатенко Н.Д.), початкових класів (Лемешко С.В.), класних керівників (Моршна С.О.).

Рябенко С.М. – вчитель української мови та літератури, Шкиль Л.І. – вчитель інформатики, Стовба Н.Г., Ус Л.М., Лукаш О.Л. – вчителі початкових класів, Наріжний О.А. – практичний психолог.

 

Учасники проекту: педагогічний колектив.

 

База реалізації проекту: Хорольський навчально-виховний комплекс Хорольської районної ради Полтавської області.

 

Термін реалізації проекту: 2012-2015 роки.

 

Актуальність проекту: Школа ХХІ століття вимагає докорінного переосмислення освітньої парадигми, освоєння технологій становлення особистості учня як суб’єкта і проектувальника власного життя, створення інноваційного педагогічного простору навчального закладу, виховання компетентної, соціально активної та соціально мобільної особистості, спроможної ефективно вирішувати складні життєві ситуації, набувати і творчо виконувати соціальні ролі.

Успішна самореалізація особистості за сучасних темпів розвитку економіки все більше залежить від суто «людських» якостей: комунікативності, творчості, навченості… Така потреба змушує систему освіти шукати технології, у яких акцент робиться не на передачі максимальної кількості інформації, а на розвитку цих якостей у дітей. Основною рисою таких технологій є їхня психологізація, тобто така побудова навчально-виховного процесу, за якого опанування певного обсягу знань є матеріалом для максимального розкриття особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

У кожного з нас не викликає сумніву, що сучасній особистості не достатньо стандартних знань, умінь та навичок. Сучасність потребує практичних умінь вирішувати професійні та життєві проблеми, реалізувати основні напрями гендерної політики. А все це обов’язково залежить від тих особистісних якостей, які ми зараз називаємо компетентностями.

 

Мета проекту:

- дослідження сфер, що формують гармонійний розвиток особистості випускника;

- створення системи максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, естетичного, фізичного розвитку випускників на різних етапах становлення особистості.

 

Основні завдання проекту:

- вивчення різноманітних джерел, літератури, її науковий аналіз;

- вивчення існуючого досвіду роботи над аналогічною темою;

- побудова моделі нового виду, яка призводить до вирішення проблеми;

- продуктивне впровадження нового змісту освіти та новітніх педагогічних технологій;

- забезпечення якісної базової загальноосвітньої підготовки учнів;

- підготовка та проведення теоретичних та практичних семінарів;

- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної діяльності в новій галузі;

- залучити кожного учня до активного пізнавального процесу;

- формувати навички пошукової та дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;

- виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи комунікативних умінь;

- виховання національно свідомого громадянина України, підготовка його до життя у європейському просторі;

- розробка навчальних проектів та апробація проектної діяльності;

- творчі звіти кращих учителів по роботі над проблемою.

 

Шляхи реалізації проекту:

- Доопрацювати моделі особистості випускника, зорієнтованого на пріоритетні напрямки, визначені концепцією розвитку навчально-виховного комплексу.

- Забезпечення та апробація нових форм життєдіяльності вихованців на основі ідей особистісного підходу.

- Удосконалення педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування.

- Удосконалення форм самоврядування, включення всіх учнів до організаційно-управлінської системи.

- Усебічний розвиток особистості випускника:

- засобами мистецтва;

- підтримка здібних та обдарованих дітей;

- формування навичок здорового способу життя;

- формування та розвиток творчих і прикладних навичок засобами додаткової освіти.

- Реалізація цільових проектів:

- «Учнівське самоврядування»;

- «Живе дерево»;

- «Школа і сім'я»;

- «Як стати людиною»;

- «Право і діти»;

- «Мистецтво і діти»;

- «Трикутник»;

- «Я – громадянин»;

- «Здорове дитинство»;

- «Спорт і учні»;

- «Крок до інформаційного суспільства»;

- «Творча обдарованість».

- Забезпечення щомісячного випуску загально шкільної газети «Шкільне життя».

Отже, програма виховання учнів реалізується шляхом:

- навчально-виховного процесу;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського самоврядування;

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

 

Провідна ідея проекту:

Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. «Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити щасливо й успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше» (Р.Кіосакі).

 

Нормативне забезпечення проекту:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (Програма). Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2007 року №1133. Методичне забезпечення Програми на Полтавщині;

- Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Методичне забезпечення Програми на Полтавщині;

- Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті;

- Положення про інноваційну діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах;

- Статут загальноосвітнього навчального закладу.

 

Очікувані результати:

- створення цілісної системи виховної роботи з активним залученням усіх учасників процесу;

- підвищення рівня професійної компетенції педагогів у виборі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, інтенсивних форм і методів навчання та виховання;

- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

- упровадження традиційних та нових методик виховання;

- призові місця у фахових конкурсах;

- поширення за межами навчального закладу кращого досвіду, створеного у середині колективу;

- підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;

- зростання позитивного іміджу навчального закладу.

Читати далі...

 


Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz